Työluvan haku

Katualueella tai sen välittömässä läheisyydessä tehtävä työ vaatii aina työluvan. Työn luonteesta ja laajudesta riippuen työn aloittamisen edelletyksenä on hakuprosessi, joka pitää sisällään hakemuksien ja pöytäkirjojen laadintaa, sekä eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä toimimista.

Hakuprosessissa selvitettäviä asioita:

  • Kaivulupa
  • Sijoituslupa
  • Johtoselvitys
  • Katualueenvuokraus
  • Nostotyöt
  • Viranomaisilmoitus
  • Siirtokehotuksen pystytyspöytäkirja
  • Siirronvalvonta

Hoidamme puolestasi lupamenettelyyn liittyvät asiat, jolloin voit keskittyä omaan työhösi.

Teemu Löfberg

Teemu Löfberg

Rakennus- ja maanrakennus
teemu.lofberg@jadeinfra.fi
+358 40 820 7800

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!